“Quản trị nhân sự quốc tế” trong thời đại mới

0
68

Đây là sự kiện đặc biệt dành cho những người mong muốn quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của mình theo chuẩn mực toàn cầu, đặc biệt khi nền kinh tế tri thức bùng nổ, cùng với cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong bối cảnh hiện nay, nghề quản trị nhân sự cần đổi mới, vai trò của những người làm nhân sự cũng cần được “định nghĩa lại” và hình thành một “chân dung nghề nghiệp” mới để có thể góp phần phát triển doanh nghiệp của mình nói riêng và phát triển nghề quản trị nhân sự nói chung lên một tầm cao hơn.

“Chân dung mới” của nghề quản trị nhân sự ngày nay không chỉ đòi hỏi phải có kiến thức toàn diện, mà còn phải có những tinh thần, tư tưởng và phương pháp triển khai hiệu quả nhất theo chuẩn mực toàn cầu…

BÌNH LUẬN